Priser

Priser for utleie

Huset leies ut for kulturelle, åpne tiltak for kveld, dag eller flere sammmenhengende dager. Pris etter nærmere avtale.

Helger

Hele etasjen: kr 5.000 inkl. flygel

Kontakt

Gunhild Dalsmo

Mandag & onsdag kl 19-21

Telefon: 37 27 16 37
Mobil:   902 44 211

Det er stengt for kommentarer.