EIENDOMMENS HISTORIE

Eiendommens historie kan føres tilbake til 1817, da en større eiendom (fra Fosbæk til Lillesandsfjorden) i det området som i dag kalles Rosenberg ble solgt av gården Lofthus til postekspeditør Georg Nyrup Rosenkilde, opprinnelig fra Stavanger. Første del av navnet Rosenkilde har gitt opphav til betegnelsen Rosenberg, mens «berg» beskriver naturen i området. Postvirksomheten var ikke særlig lønnsom, og eiendommen ble etter kort tid solgt til Tobias Jørgensen Heldal.

Heldal drev gårdsbruk og fiske. Han stykket dessuten eiendommen opp og solgte de deler som ikke var egnet til jordbruk for boligformål. Heldal skilte også ut den delen som kalles Julebauen, visstnok etter tidligere navn på planten kvann.

Losoldermann, navigasjonslærer og senere stortingsmann Svendsen fra Holte i Høvåg overtok eiendommen rundt 1870 og videreutviklet den for jordbruksformål (husdyrhold og hagebruk).

Skipsfører og reder, losformann og havnefogd Thorvald Hansen kjøpte Rosenberg av Svendsens etterkommere. Thorvald Hansen var av en gammel lillesandsfamilie fra Kokkenes. Han slo seg ned på Rosenberg etter opphold i Kristiania i forbindelse med sin skipsførervirksomhet. Hansen drev i mange år dampskipsekspedisjon. Hovedhuset hadde på den tiden samme eksteriørmessige utforming som i dag.

Thorvald Hansen hadde fire barn, hvorav de to døtrene Helene og Meta overtok ansvaret for foreldrenes hus. De oppholdt seg imidlertid mye av tiden på Sundet ved Risør, der de drev pikeskole – blant annet med vekt på gode manerer og oppførsel. Meta Hansen var for øvrig sekretær i Norges Vanførelag og var derfor på reisefot store deler av året. Men interesse for hagebruk og estetikk gjorde at de tok god vare på omgivelsene rundt huset.

Det kuperte terrenget var velegnet for utvikling av hage. Det var helst blomster, men lite frukttrær. I en kjøkkenhage som lå på naboeiendommen (i dag fysikalsk institutt) ble det bl.a. dyrket poteter og portulakk. En av brødrene, som tok navnet Langaard, innførte tulipanløk fra Holland og dyrket dem for salg (der barnehagen ligger i dag). Spesielt er nevnt en plante ved navn astibile – en dekorativ rotplante som kunne ha røde, gule eller hvite blomster. Selve huset forfalt imidlertid i denne perioden sakte grunnet manglende vedlikehold.

(etter lydbåndopptak av samtale med Kjell Rosenberg, ca. 1990)

Det er stengt for kommentarer.