Skulpturparken

Lillesand kunstforening og Stiftelsen Meta Hansens Hus tok i 2010 initiativ til etablering av en skulpturpark. Bakgrunnen for dette er et samarbeid med kunstneren Bård Breivik som i 2009 stilte ut syv av sine skulpturer i hagen.

Skulpturparken er finansiert av Lillesand kunstforening og Stiftelsen Meta Hansens Hus’ skulpturfond med bidrag fra Lillesand kommune, Lillesands Sparebank, Aust-Agder fylkeskommune.
Saint Gobain Ceramic Materials AS, Rørhuus AS, Heldal Entreprenør AS og NHO Agder er også sponsorer av Skulpturparken.

Klikk på bildene for større format (bildene laster litt sakte)

Offisiell åpning av skulpturparken er 11. juni 2011 – se under Siste Nytt.

Artikkel og bildeserie i Fædrelandsvennen fra åpningen – se her.

Hageprosjektet våren 1999, da nedre del av hagen ble opparbeidet, førte til et behov for å utvide utstillinger til også å omfatte en skulpturell visning utendørs. I forlengelsen av dette kom spørsmålet opp om å videreutvikle hagen til en skulpturpark. Siden våren 2009 har det stått syv skulpturer av kunstner Bård Breivik plassert rundt om i hagen. Bård Breivik laget høst/vinter 2009/2010 et utkast til en helhetsplan, som binder sammen nedre delen av hagen (mot båthavnen) amfiscenen og de øvrige skulpturene til en helhet.

Vinteren 2010/2011 ble det montert en “skulpturvegg” bak amfiscenen og en granittbenk mot havnen. Skulpturparken åpner for ny bruk av området mellom havnen og hagen i sentralt i Lillesand sentrum. Breiviks kunst gjør hagen og huset til noe unikt i landsdelen. Etableringen av parken er også et ledd i å få til en åpen og god sammenheng mellom havnen/båthavnen og hagen/skulpturparken. Den benk som inngår i prospektet, vil være en mulighet for folk til å sitte og se ut over havnen.