STIFTELSEN

Stiftelsen Meta Hansens hus

Stiftelsens formål er å eie og forestå driften av Meta Hansens hus, ved å leie og låne ut lokaler til variert kulturell aktivitet. Virksomheten skal ikke ha som formål å gi stiftelsen økonomisk vinning. Eventuelt overskudd skal anvendes i samsvar med stiftelsens formål.

Stiftelsen ledes av et styre på fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Tre av medlemmene med personlige varamenn skal oppnevnes av styret i Lillesand kunstforening. Ett av disse medlemmene skal være representant for de øvrige brukere av huset. To medlemmer velges av Lillesand kommune etter forslag fra kulturstyret. Styrets leder er Nora Rønnevig,

Det er stengt for kommentarer.